De drie journalisten Hella Rottenberg, Laura Starink en Hubert Smeets klopten bij ons aan met de ambitie een digitaal platform te realiseren voor kennis, analyse en debat.

Wensen van opdrachtgever RaamopRusland;

  • Een website waarin we zelf kunnen publiceren, niet alleen onze stukken maar ook de bijdragen van andere auteurs
  • Een eigen gezicht en overzichtelijke lay-out waarin de afzonderlijke rubrieken duidelijk herkenbaar zijn
  • Een rubriek met Dossiers waarin achtergrondartikelen, feiten & bronnen en de hoofdrolspelers per onderwerp te vinden zijn
  • Een rubriek met Debatten die aftrapstukken en reacties daarop bevatten
  • Een rubriek met actualiteit

Resultaat: www.raamoprusland.nl

Dialoog bevorderen

raamoprusland home

De homepage met links achtergrond artikelen, in het midden het eerste debat en rechts actualiteit

RaamopRusland verzamelt alle relevante informatie die voor begrip van de nieuwe verhoudingen tussen Rusland en het westen nodig is. Het wil een debat op gang brengen tussen alle partijen en ruimte bieden voor analyses en achtergrondverhalen. Zo willen de initiatiefnemers een poging doen om de oorlogsmist te verdrijven, feiten van fictie te onderscheiden en de dialoog te bevorderen.