In dit artikel informeer ik je over de grote verandering die momenteel plaatsvindt bij Google Analytics en de gevolgen die dat heeft voor alle websitebezitters die gebruik maken van deze statistiekendienst van Google.
Op basis van deze informatie kun je beslissen wat je gaat doen en lees je wanneer je dat moet doen. Je kunt natuurlijk ook beslissen om je wensen door te geven aan mij en dan zorg ik ervoor dat het wordt geregeld zoals jij het wilt. Maar plan er tijd voor in – in jouw of mijn agenda – want er zit namelijk een tijdlijn vast aan dit veranderproces!

Websitestatistieken, belangrijk of niet?

Eerst een korte inleiding, die onontbeerlijk is voor het nemen van een goed besluit. Ik weet dat de meeste van mijn opdrachtgevers nooit of bijna nooit hun websitestatistieken bekijken. Ik doe dat wel met enige regelmaat, n.a.v. vragen die ik krijg om bepaalde onderdelen van de website te verbeteren. Ik haal waardevolle informatie uit de gegevens die laten zien wat er gebeurt op de website en die informatie neem ik mee in het ontwikkelen van een verbeterplan.
Wat kun je meten rond het bezoek aan je website en waarom zou je het doen?
Iedere website is gemaakt met een bepaald doel. De gegevens die worden bijgehouden in de websitestatistieken geven je inzicht in: Werkt het? Draagt de website bij aan het behalen van mijn doelen? En zo ja/nee, wat kan beter?
Als je daarin iets wilt verbeteren kan een blik in de statistieken heel behulpzaam zijn.

Dit kun je meten:
Door hoeveel mensen wordt mijn website bezocht?
Zijn het meestal nieuwe bezoekers of ook veel terugkerende?
Wat doen de bezoekers op de website?
Welke pagina's worden het meest gevonden, bekeken?
Hoe komen bezoekers op de website (via welke weg)?
Welke zoektermen typen zij in het zoekvenster op je website? (deze informatie zie je alleen als je een zoekfunctie op je website hebt en als dit is gekoppeld aan je statistieken)
Tot hoever lezen bezoekers de (lange) pagina's, waar haken ze af?
Bekijken bezoekers je video's en zo ja, tot het einde?
Bezoeken de meeste mensen je website op een mobiele telefoon of op een groot scherm? En is de lay-out daar optimaal aangepast?

Kortom: je meet de interacties die op je website plaatsvinden en bekijkt of die bijdragen aan het behalen van je doelstellingen of dat er bijsturing nodig is.

Waarom is er sprake van een overstap? (wat is ‘the big thing’)?

Google Analytics 4 (GA4) gaat op een heel andere manier meten dan de huidige Google Analytics. Dat is precies de reden dat je niet naadloos kunt overstappen van de huidige statistieken naar GA4.
De grote verandering bij Google Analytics heeft voornamelijk te maken met de aanscherping van de Privacy-wet. GA4 meet met veel meer respect voor de privacy van websitebezoekers.
Er wordt voortaan gemeten ZONDER het plaatsen van third-party cookies*. Dat is een hele vooruitgang.
Het enige (en niet onbelangrijke) dat nog NIET AVG-proof is van GA4 is het feit dat de servers waarop alle gegevens zijn opgeslagen in de VS staan. Sommige van mijn opdrachtgevers vinden dat onacceptabel, met hen werk ik daarom al enige tijd met het Europese Statistiekenbedrijf Matomo.
Juist omdat de privacy van de websitebezoekers een grotere rol speelt, is het met GA4 iets ingewikkelder geworden om concrete data te meten. Maar voor de gemiddelde website-eigenaar (en websiteontwikkelaar) vind je er nog steeds heel waardevolle informatie.
Men verwacht dat Google steeds meer gaat werken met AI en Machine Learning om waardevolle gegevens in beeld te brengen (én te voorspellen) zonder dat die gegevens aan concrete gebruikers zijn te koppelen.

Waarover moet je nadenken en beslissen en wanneer?

1. Wil je gegevens (blijven) verzamelen over het bezoek aan je website, zodat je deze informatiebron kunt gebruiken op het moment dat je moet nadenken over het functioneren van je organisatie/onderneming? Dan moet je ervoor zorgen dat er een GA4 property wordt gemaakt en deze aan je website (laten) koppelen. 
Wil je geen statistieken (meer) bijhouden en heb je momenteel wel een Google Analytics property verbonden aan je website? Kies dan voor opt-out zodat Google Analytics niet automatisch een nieuwe property voor je aanmaakt. Misschien wil je zelfs dat je huidige GA-account volledig wordt opgeruimd? Ik kan je daarbij helpen. Stap 2 en 3 zijn voor jou daarna niet meer relevant.
Wil je niet meer met een product van Google werken en overstappen naar bijvoorbeeld Matomo, lees dan wel verder.
Wanneer: Beslissen voor 1 maart

2. Ben je overgestapt naar GA4, loop dan de instellingen met de hand na. Daarmee zorg je ervoor dat de privacy-instellingen overeenkomen met de uitleg die je op je website geeft over je AVG-beleid.
Met een paar kleine handmatige acties optimaliseer je de manier waarop het websitebezoek wordt gemeten aanzienlijk. Over deze instellingen is al het een en ander te vinden op het internet. Ik kan je daarbij ook helpen.
In plaats van verder gaan met GA4 kun je Google ook verlaten en verder gaan met een andere partij.
Wanneer: Overstappen uiterlijk 1 april, maar hoe eerder hoe beter (op die manier heb je nog twee maanden overlap tussen je oude en nieuwe statistieken – een mooie periode om te wennen).

3. Vind je het belangrijk dat de statistieken die door de huidige GA van jouw websitebezoek zijn bijgehouden bewaard blijven (zodat je kunt zien wat de ontwikkelingen van toen naar nu zijn), dan zal je die gegevens moeten exporteren voordat Google alle data verwijdert. Er zijn diverse opties die ik met je kan doornemen.
Wanneer: Archiveren tussen 1 juli en 1 december 2023 (het kan tot uiterlijk 31 december 2023 maar plan het op tijd - bij me - in).

Welke kosten zijn hieraan verbonden?

De overstap naar GA4 (of het opstarten van een GA4-property) kost niets als je het helemaal zelf doet. Heb je mijn hulp nodig, trek dan tijdig bij mij aan de bel. Hoeveel tijd het inregelen van de overstap naar GA4 of een andere partij mij kost hangt van een paar dingen af:
- de situatie rond het Google Analytics-account dat actief is (heb ik daarvan al de beheerdersrechten of nog niet?)
- de wensen (wil je de oude gegevens archiveren of niet?)
- de hoeveelheid specifieke instellingen die wenselijk zijn voor jouw website / team / organisatie.
Ik schat op dit moment in dat ik er minimaal 1 en maximaal 4 uur mee bezig ben.
Laat me weten als je wilt dat ik voor je in actie kom, dan kan ik n.a.v. de wensen meer over de kosten zeggen.

T I J D L I J N

Vanaf maart 2023
GA4-property aanmaken en je instellingen nalopen. Doe je niets dan maakt Google automatisch een GA4-property voor jouw account aan met een aantal basic instellingen.
Vooral mensen die de privacy van hun websitebezoekers belangrijk vinden raad ik aan de instellingen handmatig na te lopen.
GA4 moet echter dan nog wel aan je website gekoppeld worden, het is mij op dit moment nog niet duidelijk of Google dat bij alle websites, systemen etc. automatisch lukt.

Vanaf 1 juli 2023
Wordt er niets meer bijgehouden via je huidige GA-property.
Dus hecht je belang aan statistieken? Dan moet je voor die tijd zijn overgestapt.

Tot 31 december 2023
Tot het einde van dit jaar kun je de gegevens uit de huidige GA exporteren om te archiveren. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Wil je er meer over weten? Neem even contact met me op.

Moon Tummers, 9 februari 2023
Eindredactie: Bas van Lier
Foto: Ernie Buts

*) Uitleg: Third-party cookies worden geplaatst door externe bedrijven zoals Facebook, LinkedIn en Google. Deze tracking cookies zijn bedoeld om klikgedrag te volgen en interesses van bezoekers op te slaan. Niet alleen tijdens je bezoek aan die ene website maar ook tijdens het bezoek aan websites die je daarna bezoekt.
Het uiteindelijke doel van tracking cookies is om informatie te verzamelen van gebruikers en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties te tonen.