Wij werken momenteel aan een nieuwe website voor ISSO en verwachten dat deze eind april 2016 de huidge website vervangt. Hieronder lees je over de huidige website die wij vier jaar geleden voor ISSO maakten.

Het bedrijf ISSO (kennisinstituut voor de installatiesector) beheerde meerdere websites en klopte in 2012 bij ons aan met de wens deze samen te voegen tot één grote maar toch overzichtelijke website. Wij inventariseerden voor ISSO alle inhoud van de afzonderlijke websites, brachten de doelgroepen en de doelstellingen van de oude websites in kaart en werkten onze analyse uit in een nieuw interactieontwerp. In de daarop volgende fase ontwikkelden wij de nieuwe look en feel voor de site. Deze website hebben wij gebouwd in TYPO3 omdat dit cms heel geschikt is voor het werken in websites met een uitgebreide navigatiestructuur. Daarbij was ISSO al bekend met dit cms.

homepage van ISSO

Indeling van de website

De ISSO biedt diensten en producten die zijn ontwikkeld voor acht werkvelden. De werkvelden zijn herkenbaar aan de door henzelf ontwikkelde iconen. Bezoekers van de website kunnen vanaf iedere pagina direct naar het werkveld waarin zij werkzaam zijn en vinden daar alle - voor hun relevante - informatie en producten.

interactieontwerp ISSO: pagina met werkveldenpagina met het overxicht van alle werkvelden

Alleen relevante inhoud per werkgebied

Achter de schermen hebben wij er voor gezorgd dat binnen een werkgebied alleen agenda-items, producten en reclame banners worden getoond die voor het betreffende werkgebied relevant zijn.

interactieontwerp ISSO: vervolgpagina in een gekozen werkveldPagina met alle informatie over een werkveld

www.isso.nlfavicon rond